belka elita start
smycze
gadżety
walizki
o firmie
kontakt


ELITA Spółka Jawna Jerz i Staszalek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Internacjonalizacja firmy Elita s.j. Jerz i Staszałek poprzez wzrost eksportu produktów”.

Celem projektu jest internacjonalizacja Elita s.j. poprzez wzrost eksportu produktów firmy tj. gadżetów reklamowych: smyczy reklamowych, walizek prezentacyjnych, kubków reklamowych. Celem projektu na poziomie rezultatu jest podpisanie przez firmę Elita 5 nowych kontraktów handlowych zagranicznych oraz uzyskanie w 2018 r. przychodów ze sprzedaży produktów na eksport na poziomie 2 083 725 zł. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie Strategii biznesowej i jej wdrożenie. Przygotowana Strategia biznesowa zakłada wykorzystanie następujących działań: udział w zagranicznych imprezach targowowystawienniczych w Niemczech (targi PSI w 2017 i 2018 r.) i Wielkiej Brytanii (w 2017 i 2018 r.) w charakterze wystawcy oraz udział w misjach gospodarczych do Niemiec (3 misje: w 2016, 2017 i 2018 r.). Projekt będzie realizowany dwuetapowo. W I etapie opracowany został dokument Strategii biznesowej i odbędą się targi w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz 2 misje gospodarcze do Niemiec. Będą realizowane czynności przygotowawcze do tych wydarzeń: przygotowanie stoiska wystawowego, zakup powierzchni wystawowej (biletów wstępu w przypadku misji) i transport eksponatów oraz będą ponoszone wydatki dotyczące transportu i zakwaterowania uczestników tych wydarzeń. W II etapie odbędą się targi w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz 1 misja gospodarcza do Niemiec. Będą realizowane czynności przygotowawcze do tych wydarzeń: przygotowanie stoiska wystawowego i materiałów reklamowych, zakup powierzchni wystawowej (biletów wstępu w przypadku misji) i transport eksponatów oraz będą ponoszone wydatki dotyczące transportu i zakwaterowania uczestników tych wydarzeń. Przed wypłatą refundacji projekt będzie realizowany ze środków własnych Wnioskodawcy.
Dofinansowanie projektu z UE: 86 688,80 PLN
ELITA © 2010     Siedziba Firmy w Radomiu ul. Dębowa 4, telefon 48/ 48/ 363 59 59, elita@elita.pl